background

Özel Yazılım Projelendirmeleri ve Çözümleri

Multi Platform ve akıllı kod teknolojisi ile tüm platformlarda kullanılabilecek yazılımlar

Günümüz koşullarında rekabet için maliyetlerin minimum seviyelerde tutulması ve süreçlerin kontrol altına alınması zorunluluk kazanmıştır. Bu nedenle, firmaların bulundukları sektöre veya yapmış oldukları işe ya da işlere göre kendi iş süreçlerine özel yazılım geliştirmeleri neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Özel yazılım geliştirmelerinde ise kolay kullanılabilirlik, performans, uyumluluk, güvenlik gibi kriterler önem arz etmektedir. 

Özel Yazılım Geliştirme hizmetleri, müşteri talep ve istekleri üzerine, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu özel yazılım ihtiyacını karşılamak üzere; ön analiz, kavramsal analiz ve analiz raporu çalışmalarının paralelinde geliştirme ve uygulama süreçlerini içerir. Müşterinin talep etmesi durumunda, gerek danışmanlık hizmetiyle gerekse yazılım geliştirme grubuna doğrudan katılmak suretiyle özel yazılım geliştirme sürecinde yer alabilir.


Neden Özel Yazılım Geliştirme ?

Sektöre ve işletmeye uygun paket yazılımların tüm çözümleri sunma kabiliyetlerinin olmaması, 

Yönetim ve iş akış süreçlerinde esneklik,

Mevcut yazılım ile entegre kontrol ve raporlama çözümleri ihtiyacında,

Sektörde veya yapmış olduğu işlerin kalite çıtasını arttırmak ve sürekli arttırma hedefinde olmak, 

Rakipler ile daha kolay mücadele etmek ve hedeflere ulaşmak için yüksek performanslı, kolay kullanımı olan, güvenli, hızlı, sorunsuz çalışan özel bir yazılım alt yapısına ihtiyaç duyulur.

 

Özel Yazılım Geliştirme Süreci

Yazılım geliştirme süreçleri 4 ana başlık altında toplanabilir, 

Proje ön analiz çalışması, firma taleplerinin başlıklarının oluşturulması ve genel hatları ile projenin şekillendirilmesi sürecidir.

Kavramsal analiz çalışması, firma taleplerine istinaden, geliştirilecek olan formların, raporların ve iş akış süreçlerinin tüm başlık ve detaylarının hazırlanması ve firma ile düzenlenecek toplantı neticesinde proje akışında mutabık kalınması.

Yazılım geliştirme, firma talepleri için gerçekleşen kavramsal analiz çalışmasının, yazılım çalışmalarına başlanması.

Firmalar için yazılım geliştirmelerinde oldukça önemli bir diğer husus ise müşterinin projede yer alması ve proje çalışmalarını izleyebilmesi imkanıdır. Bu sayede proje karşılıklı olarak denetlenebilir ve ölçümlenebilir. Denetleme ve ölçümleme başarılı bir yazılım geliştirmesi için ise şarttır.

Test ve uyarlama, geliştirme süreçlerinin tamamlanması neticesinde projenin firma ile değerlendirilerek sonuçlandırılması, firma personellerine gerekli eğitim ve dokümanların teslim edilmesi. 


Bize Ulaşın